Лесно, бързо и безплатно можете да преминете към Gate2Payments

И Вие ли плащате твърде много на вашия доставчик на онлайн разплащателни услуги?

Малък/нов бизнес

0 – 70 000 лв. годишно
Най-подходящият пакет за малки/нови компании
 • В Европа
 • Кредитни/дебитни карти:
 • 1,2% + 0,20 лв/транзакция
 • Извън Европа
 • Кредитни/дебитни карти:
 • 2,75% + 0,20 лв/транзакция
 • Месечна такса: 30,00 лв

Медиум бизнес

70 000 – 300 000 лв. годишно
Идеално решение за средни фирми
 • В Европа
 • Кредитни/дебитни карти:
 • 1,1% + 0,20 лв/транзакция
 • Извън Европа
 • Кредитни/дебитни карти:
 • 2,75% + 0,20 лв/транзакция
 • Месечна такса: 15,00 лв

Голям бизнес

+300 000 лв. годишно
Решение за предприятия с голям оборот
 • В Европа
 • Кредитни/дебитни карти:
 • 1,0% + 0,20 лв/транзакция
 • Извън Европа
 • Кредитни/дебитни карти:
 • 2,75% + 0,20 лв/транзакция
 • Месечна такса: 15,00 лв

МОДУЛИ

Ние предлагаме над 20 модула, разработени за най-рзпространените уебсайт системи, които са готови за инсталация и ползване.

Чуйте какво казват нашите клиенти